KAKO SE VRŠI DETEKCIJA CURENJA VODE?


U želji da izbegnu nepotrebno obijanje zidova, odnosno podova, vodoinstalateri se trude da na što jednostavniji način utvrde gde je nastao konkretni problem u kanalizacionoj ili vodovodnoj cevi. Zahvaljujući profesionalnim specijalizovanim kamerama, detekcija curenja vode se danas može izvršiti na vrlo jednostavan i relativno brz način.

Budući da je savremena tehnologija toliko napredovala, to uopšte nije čudno što se specijalne kamere koriste kada je potrebno da bude izvršena detekcija curenja vode u nekom stambenom ili poslovnom prostoru, odnosno u objektu bilo koje druge namene, što značajnu ne samo pojednostavljuje ovaj postupak, nego utiče i na brzinu izvršenja konkretne usluge.

Uz korišćenje namenskih kamera i drugih specijalnih uređaja se vrši detekcija curenja vode, kojom prilikom vodoinstalateri vrlo brzo dobijaju precizne podatke o tome u kom delu vodovodne ili kanalizacione cevi se javio problem, posle čega pristupaju njegovom rešavanju.

 

Koje se kamere koriste za detekciju curenja vode?

Najpre moramo napomenuti da vodoinstalateri nastoje da uz znanje koje imaju i naravno uz iskustvo koje su godinama sticali, utvrde u kom delu kanalizacionog ili vodovodnog sistema se javio problem sa curenjem vode. A ako u tome ne budu uspeli, oni će koristiti specijalne uređaje, odnosno kamere, koje će im u tome pomoći.

Mnogi majstori na raspolaganju imaju termalne kamere, zatim geofon i optičke kamere.

Ti uređaji se koriste u različitim situacijama, tako da vodoinstalateri na osnovu toga o kom objektu se radi biraju i koji dodatni alat će u konkretnom slučaju da koriste.

Vrlo brzo će dobiti precizne informacije o tome gde je nastao problem, odnosno u kom delu kanalizacionog ili vodovodnog sistema je došlo do curenja, pa će ga jednostavnije i otkloniti.

Optičke kamere su one kamere koje vodoinstalateri koriste ukoliko se problem sa curenjem vode javio u kanalizacionom sistemu, odnosno u kanalizacionim cevima.

Dimenzije optičkih kamera su prilično male, a kvalitet slike koja je dostupna na displeju je jasan i vrlo dobar, tako da majstori zahvaljujući tome dobijaju precizne rezultate.

Predviđeno je da se optičke kamere mogu koristiti za sve kanalizacione cevi, čiji je prečnik do FI - 200, a da bez ikakvih dodataka mogu biti korišćene u dužini od 30 metara.

Sve to i te kako ima uticaja i na cenu konkretne usluge, koja će biti primenjena sa ciljem rešavanja problema na kanalizacionim cevima, uzevši u obzir da će vodoinstalateri uz korišćenje optičkih kamera vrlo brzo dobiti precizne informacije o tome na kom mestu se problem i javio, pa će u tom slučaju probijati zid samo u tom delu, što će smanjiti i troškove, ali i trajanje vršenja konkretne usluge.

Termalne kamere su one koje će vodoinstalateri da koriste ukoliko postoji problem u kupatilu, na primer, odnosno u bilo kom zatvorenom prostoru.

S obzirom na to da se radi o uređajima koji mesto curenja detektuju na osnovu temperature vode, to se na displeju termalnih kamera pojavljuje crvena boja, odnosno zelena ili plava.

Naime, ako ove kamere budu utvrdile da je problem nastao u cevi kroz koju prolazi vruća voda, tada će biti prikazana na displeju crvena boja. Zelena ili plava boja će se prikazati na displeju u slučaju da je problem sa curenjem vode nastao u cevi kroz koju protiče hladna voda.

Uređaj koji se koristi za ispitivanje vodovodnih cevi u betonu, odnosno pod zemljom i generalno u spoljašnjem prostoru jeste geofon.

Radi se o uređaju koji funkcioniše na bazi frekventnih talasa, a koji mogu da koriste isključivo profesionalni vodoinstalateri, koji imaju iskustva u tome.

Naime, geofon se mora aplikovati u zid ili pod, odnosno u deo betona u kome se nalazi problematična cev, posle čega vodoinstalater treba da utvrdi na osnovu šumova, koje daju frekventni talasi gde je nastao konkretni problem.

U kojim situacijama je neophodno snimanje cevi kamerom?

Postoje situacije kada vodoinstalateri nisu u mogućnosti da uz pomoć drugih metoda utvrde gde je problematično mesto u cevi, pa će tada izvršiti snimanje cevi kamerom.

U pitanju je specijalizovana oprema, koju koriste isključivo vodoinstalateri, koji u tome imaju iskustva, a sa ciljem što lakše dijagnostike, odnosno rešavanja problema koji se u konkretnom prostoru bude javio.

Naime, samim tim što će biti izvršeno snimanje cevi kamerom, to neće biti potrebno da vodoinstalateri ruše veći deo zida odnosnono poda, već će na osnovu snimaka sa kamera, odnosno rezultata dijagnostičke metode, moći vrlo precizno da utvrde u kom delu cevi je nastao problem curenja vode, pa će samo taj deo zida i poda i da razbiju.

Svakako, radi se o dodatnoj dijagnostičkoj metodi, te se podrazumeva da će klijenti biti obavešteni o tome da vodoinstalater preporučuje da bude izvršeno i snimanje cevi kamerom, kako bi mu bilo mnogo lakše da utvrdi u kom njenom delu je nastao problem.

A u većini slučajeva se vodoinstalateri, ukoliko ne vrše ovu uslugu oslanjaju na iskustvo i znanje, ali jednostavno postoje situacije kada je dodatna dijagnostika neophodna.

Snimanje cevi kamerom se vrši sa ciljem što bržeg detektovanja kvara, odnosno poteškoće u funkcionisanju kanalizacionog ili vodovodnog sistema, te samim tim i relativno brzog rešavanja istog.

Uzevši u obzir da postoji nekoliko vrsta kamera, to je vrlo važno da vodoinstalateri izađu na teren, te da utvrde da li je potrebno da koriste optičke kamere ili termalne.

U osnovi, termalne kamere su one koje vodoinstalateri najčešće i koriste, uzevši u obzir da je njihova osnovna namena detektovanje mesta curenja u zatvorenim objektima, bez obzira da li je to kuća ili stan, odnosno poslovni prostor, fabrika ili prostor neke druge namene.

U pitanju su uređaji koji na osnovu detekcije hladne ili tople vode u cevima pružaju sve potrebne informacije vodoinstalaterima,  a u skladu sa kojima oni mogu kasnije i da reaguju i da otklone konkretni problem.

Sa druge strane, optičke kamere su uređaji koji funkcionišu po principu frekventnih talasa, odnosno šumova koje ti talasi proizvode, na displeju prikazuju vrlo jasno sliku o tome u kom delu cevi je problem nastao.

Specifičnost optičkih kamera jesu njihove male dimenzije, što znači da se mogu koristiti na manjim otvorima takođe, kao i činjenica da se uz pomoć njih može snimiti do 30 metara kanalizacionih cevi, uzevši u obzir da se optičke kamere upravo za detekciju curenja vode u kanalizacionom sistemu i koriste.

Takođe postoji i geofon, što je uređaj koji će vodoinstalateri koristiti isključivo ukoliko se javio problem u cevima, koje se nalaze na otvorenom području.


Kako u praksi izgleda detektovanje curenja vode?

Najpre je naravno potrebno da klijent kontaktira izabranog vodoinstalatera, a nakon što primeti da u njegovom stambenom ili u poslovnom prostoru postoji trag vlage, bilo na plafonu, bilo na zidovima. Bez ikakve panike bi trebalo da se obrati majstorima, te da sa njima definiše kada mogu da dođu na konkretnu adresu.

Detekcija curenja vode je izuzetno važna, jer isključivo na osnovu rezultata tog postupka vodoinstalateri mogu da utvrde na koji način bi konkretni problem trebalo da bude rešen. A nema nikakve sumnje da će se vodoinstalater potruditi da u što kraćem roku podseti konkretnim prostor, kako bi na licu mesta utvrdio gde je nastao problem.

A nakon što to bude učinio, vodoinstalater će da proceni koja je opcija najbolja za rešavanje tog problema, a prethodno će po potrebi da predloži da bude izvršena detekcija curenja vode uz pomoć namenskih kamera.

Upravo zahvaljujući toj dodatnoj dijagnostičkoj metode će vodoinstalater biti u prilici da dobije vrlo precizne informacije o stanju bilo vodovodnog, bilo kanalizacionog sistema i o tome u kom njegovom delu je došlo do curenja vode.

U osnovi se koriste tri vrste uređaja, odnosno geofon koji se primenjuje ukoliko je problem sa curenjem vode nastao u cevima koje se nalaze u spoljašnjem prostoru, zatim termalne kamere koje vodoinstalateri koriste u zatvorenim prostorijama i koje funkcionišu na osnovu detektovanja hladne i vruće vode, kao i optičke kamere, koje na osnovu frekvencija talasa, odnosno šumova koje oni proizvode daju snimke, koje će iskusni majstori da rast mače i na osnovu toga pristupe rešavanju problema.

Isključivo u zavisnosti od toga u objektu kog tipa je došlo do curenja vode, a nakon sprovedene dijagnostike, vodoinstalater će moći da utvrdi na koji način bi trebalo da pristupi rešavanju tog problema.

Šta se dešava nakon što bude detektovano problematično mesto u cevi?

Iako se možda čini da je najbitnije utvrditi u kom delu cevi je došlo do curenja vode, a bez obzira da li je u pitanju vodovodni ili kanalizacioni sistem, mnogo je važno takođe i na koji način će vodoinstalater da pristupi rešavanju tog problema.

Međutim, u praksi vodoinstalateri mogu tom prilikom i da naiđu na vrlo neprijatne situacije, jer u principu sve zavisi od toga koliki je obim curenja i u kakvom stanju se cevi generalno nalaze.

Prvi problem sa kojim se vodoinstalateri mogu posle detekcije curenja vode susresti jeste da dođe do pucanja cevi u okviru vodovodnog ili kanalizacionog sistema. Sasvim je jasno da se radi o izuzetno ozbiljnom problemu i da bi vodoinstalateri trebalo odmah da pristupe njegovom otklanjanju. Inače, u većini slučajeva do pucanja cevi u objektima različite namene dolazi ukoliko je reč o objektu koji se ne koristi često, odnosno ukoliko su cevi oštećene i dotrajale.

Sledeći problem koji se može tom prilikom javiti jeste detektovanje zapušenja, a ne curenja vode iz cevi.

Mora se priznati i da vodoinstalateri najčešće bivaju pozvani kada dođe do začepljenja bilo vodovodnih, bilo kanalizacionih cevi.

U principu, jedan od osnovnih razloga za pojavu tog problema jesu upravo ljudi, koji ne vode računa o tome šta bacaju u cevi. Većina ljudi baca različite materijale, koji se teško ili nikako rastvaraju kasnije i to kako u odvod od sudopere i lavaboa, tako isto i u wc šolju na primer, posle čega dolazi do većeg zaprljanja, pa je neophodno u što kraćem roku da na teren izađu vodoinstalateri, koji će izvršiti ručno ili mašinsko odgušenje kanalizacije.

I treći vrlo bitan problem sa kojim se susreću vodoinstalateri kada treba da izvrše detekciju curenja vode u nekom prostoru jeste neadekvatno planiranje, odnosno nestručna montaža cevi bilo u kuhinji ili u kupatilu. U većini slučajeva se taj problem javlja kada se vrši adaptacija nekog objekta i mora se priznati da upravo to predstavlja najveći problem čak i za iskusne vodoinstalatere.

Naime, ukoliko je to slučaj u nekom objektu, onda vodoinstalateri nemaju praktično nikakvu drugu opciju nego da kanalizacioni ili vodovodni sistem u konkretnom prostoru urade iznova, odnosno da ga rekonstruišu. A tom prilikom neće biti nikakve svrhe od popravljanja samo jednog dela vodovodnog ili kanalizacionog sistema, već sve mora biti izvršeno iznova.

Ukoliko je montaža kanalizacionog ili vodovodnog sistema u određenom objektu izvršena profesionalno, ponekad se može dogoditi da dođe do curenja vode na navojima ili na nastavcima cevi, a ne može se reći da je to neki naročit problem, budući da ga iskusni vodoinstalateri mogu sanirati u vrlo kratkom roku.

Šta se dešava nakon završetka detekcije curenja vode?

Da li klijent mora da prihvati usluge?

U suštini je najbitnije da vodoinstalateri utvrde u kom delu vodovodnog ili kanalizacionog sistema se javio konkretni problem, odnosno da detektuju u kom delu cevi je došlo do curenja vode.

Posle toga će oni sve predočiti klijentima, te će im ponuditi dve mogućnosti.

Prvo mogućnost podrazumeva da klijent samo plati uslugu detekcije curenja vode, a da kasnije pronađe drugog vodoinstalatera, koji će taj problem da otkloni.

Naravno da postoji mogućnost i samostalnog otklanjanja konkretnog problema, ali to nikako nije preporuka, posebno ne ako klijent nije dovoljno stručan.

Druga opcija, koja je ujedno i sigurnija jeste da odmah posle detektovanja curenja vode majstori pristupe rešavanju konkretnog problema i da što je moguće pre za dalje korišćenje osposobe ili kanalizacioni sistem u tom prostoru ili vodovodni.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com