ODGUŠENJE SEPTIČKE JAME


Svi koji u svom domaćinstvu nemaju klasični kanalizacioni sistem, već koriste septičku jamu i te kako dobro znaju da je potrebno redovno da je prazne. Ipak, uprkos tome što je neophodno redovno pražnjenje septičkih jama, kako ne bi došlo do problema, mnogi ljudi baš i ne vode toliko o tome računa.

Posebno je veliki problem kada se javi potreba da bude izvršeno odgušenje septičke jame, jer to u velikoj meri ne samo da ometa korisnike konkretnog stambenog prostora, nego isto tako utiče negativno i na finansije, prosto zato što je uz pražnjenje, potrebno da bude izvršeno i profesionalno odgušenje septičke jame.

 

Čišćenje ili odgušenje septičkih jama

Čišćenje septičke jame bi trebalo definitivno da bude vršeno redovno. U principu, korisnici konkretnog prostora tačno znaju, a na osnovu toga koliko njih u tom prostoru boravi, odnosno kolika je zapremina konkretne septičke jame, da li je potrebno da majstore zovu jednom u tri meseca, odnosno šest meseci, a možda i češće ili ređe.

Sve to se i čini da ne bi bilo potrebe za angažovanje majstora, koji su specijalizovani i za odgušenje septičke jame.

Kako znati da je septička jama začepljena?

Da ne biste rizikovali, tako da mora da bude izvršeno profesionalno čišćenje i odgušenje septičke jame, uvek je preporuka da obratite pažnju na sitnice, kao što je redovno pražnjenje.

Praktično da ne postoji mogućnost dati precizan odgovor na pitanje kako znati da je neophodno odgušenje septičke jame.

Korisnici određenog prostora posle nekog vremena tačno znaju kada je pravi trenutak da pozovu profesionalni vodoinstalaterski servis, koji je specijalizovan za čišćenje i odgušenje septičke jame.

Pravilo je da svaka septička jama ima oko tri kubna metra, ako se radi o kući koja ima prosečne dimenzije i nema više od pet prostorija. Naravno, ako se radi o kući sa više prostorija, odnosno veće povrće površine, opet je pravilo da se zapremina septičke jame u toj kući povećava za po jedan kubni metar.

Međutim, svi i te kako dobro znamo da se takva pravila ne poštuju baš uvek, tako da preostaje vlasnicima, odnosno korisnicima konkretnog prostora da na osnovu parametara o korišćenju procene da li je došao trenutak za čišćenje i odgušenje septičke jame.

Kako raditi odgušenje septičke jame?

Nema nikakvog spora, da je za odgušenje septičke jame, odnosno za njeno čišćenje i dezinfekciju neophodno angažovati vodoinstalatera, to jest vodoinstalaterski servis koji je upravo za pružanje te usluge i specijalizovan.

U većini slučajeva korisnici određenog stambenog prostora tačno znaju koji vodoinstalaterski servis angažuju, prosto zato što se čišćenje i odgušenje septičke jame mora vršiti redovno, a svima je manje ili više cilj da imaju provereni vodoinstalaterski servis.

Vrlo je važno da to bude vodoinstalaterski servis koji poštuje trenutno aktuelne standarde, što znači da uz čišćenje i odgušenje septičke jame vrši i ispiranje njenih zidova.

Takođe, većina vodoinstalaterskih servisa koji su specijalizovani i za odgušenje septičke jame tom prilikom produvavaju glavni vod uz korišćenje specijalnih mašina, što znači da klijenti dobijaju uslugu na vrhunskom nivou.

Koliko se vrši odgušenje septičke jame?

Isključivo u zavisnosti od toga kolika je površina konkretne septičke jame, odnosno koliko je ona zaprljana će zavisiti i koliko će da traje profesionalno odgušenje septičke jame.

U principu je najbolje da prilikom angažovanja odabranog vodoinstalaterskog servisa, klijent na osnovu zapremine septičke jame, o kojoj će informisati nadležnog vodoinstalatera, zatraži informacije i o tome koliko se vrši odgušenje septičke jame.

Kako i kada se vrši odgušenje septičke jame?

Kao što je već objašnjeno, odgušenje septičke jame je vrlo važno da bude vršeno redovno. A to znači pre nego što se ona napuni, jer sve to iziskuje dodatno angažovanje profesionalnih vodoinstalatera, ali i utiče na povećanje troškova. Zato i nije čudno što svi koji imaju septičku vrlo dobro znaju da li je potrebno da na svaka tri ili šest meseci, odnosno češće ili ređe kontaktiraju odabrani vodoinstalaterski servis i da traže profesionalno odgušenje septičke jame.

Uz korišćenje specijalnih mašina će iskusni vodoinstalateri nastojati da u što kraćem roku ne samo izvrše čišćenje septičke jame, nego i sve propratne usluge, koje će omogućiti korisnicima konkretnog prostora da nastave bez ikakvih smetnji da koriste kupatilo u tom objektu.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com