SNIMANJE CEVI KAMEROM


Sa ciljem da izbegnu nepotrebno lupanje zida ili poda, odnosno da budu što efikasniji u svom poslu, vodoinstalateri vrše i snimanje cevi kamerom kad god za tim postoji potreba.

Nema nikakve sumnje da oni imaju dovoljno ne samo znanja, nego i iskustva u utvrđivanju toga u kom delu vodovodne ili kanalizacione cevi je došlo do poteškoća, odnosno gde je cev oštećena, ali svakako da u praksi postoje slučajevi kada oni jednostavno ne mogu to da učine, već moraju da izvrše i snimanje cevi kamerom, kako bi uz pomoć te dijagnostičke metode mnogo lakše utvrdili gde se nalazi problem u konkretnoj cevi i otklonili ga sa uspehom.

 

Koja je kamera najbolja za snimanje cevi?

Mnogobrojni vodoinstalaterski servisi na raspolaganju imaju kako optičke i termalne kamere, tako isto i uređaj poznat kao geofon, koji se u suštini koristi ukoliko su u pitanju vodovodne cevi koje se nalaze u spoljašnjem prostoru, odnosno pod zemljom.

A za detekciju surenja vode u unutrašnjem prostoru se koriste optičke i termalne kamere, a kada je potrebno utvrditi gde se nalazi oštećenje vodovodne ili kanalizacione cevi u okviru određenog prostora.

Zapravo se kamere koje su poznate kao optičke koriste kada je potrebno izvršiti snimanje kanalizacionih cevi, odnosno kanalizacionog sistema. U svakom drugom slučaju se koriste namenske termalne kamere.

Što se tiče optičkih kamera, one funkcionišu po vrlo jednostavnom principu, a poznato je da su u pitanju kamere koje su prilično malih dimenzija, pa samim tim mogu da budu korišćene i na manjim otvorima.

Zapravo je prema proizvođačkoj specifikaciji navedeno da kroz sve cevi čiji prečnik dostiže FI - 200 mogu da budu korišćene optičke kamere za lakšu i bržu detekciju problema u okviru kanalizacionog sistema. Još treba napomenuti i to da su optičke kamere tako koncipirane da vodoinstalaterima pružaju mogućnost da u jednom navratu prođu sa njima kroz cev koja može da bude dugačka do 30 metara, a da nema potrebe da koriste nikakve dodatke.

Na displeju optičke kamere će biti prikazana vrlo jasno i kvalitetna slika, koja će vodoinstalaterima dati najbitnije informacije o tome koji deo kanalizacionog sistema je problematičan, pa će samim tim samo u tom delu i da lupaju pod ili zid, kako bi doprli do problematičnog dela i rešili taj problem u potpunosti.

Sa druge strane, kada su u pitanju termalne kamere, vodoinstalateri ih koriste za detekciju kvara u kupatilima i generalno u zatvorenim prostorima.

U osnovi, termalne kamere funkcionišu tako što na osnovu toga da li kroz cev protiče hladna ili topla voda one detektuju u kom njenom delu postoji problem, a na njihovom displeju će tom prilikom da budu prikazane i određene boje.

Na osnovu detekcije temperature vode funkcionišu termalne kamere, pa ukoliko postoji problem u cevi kroz koje protiče vruća voda, onda će na displeju da bude prikazana crvena boja, a ako je u pitanju cev kroz koju protiče hladna voda i na toj cevi dođe do curenja, onda će na displeju kamere da bude prikazana ili zelena boja ili plava.

U oba slučaja će vodoinstalateri imati naročito precizne informacije o tome na kom mestu je detektovan problem i naravno otkloniće ga nakon toga, a sve u skladu sa dogovorom koji budu imali sa klijentom.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com