OTPUŠAVANJE SUDOPERE KARABURMA


Kako bi bili na usluzi svima u čijem radnom ili životnom prostoru dođe do problema sa funkcionisanjem odvoda na sudoperi ili bilo kog drugog problema u vezi sa funkcionisanjem vodovodnog ili kanalizacionog sistema, profesionalni vodoinstalateri pružaju i hitne intervencije. U tom smislu će otpušavanje sudopere Karaburma da izvrše kada god za time postoji potreba, odnosno kad god im se klijenti budu obratili.

U suštini, hitne intervencije podrazumevaju izvršenje svih usluga, za koje su inače vodoinstalateri specijalizovani, u bilo kom trenutku, to jest nakon završenog radnog vremena određenog majstora ili vodoinstalaterskog servisa. Dakle, kako u toku večeri i noći u danima od ponedeljka i petka, tako isto i subotom i nedeljom, ali i za vreme apsolutno bilo kog državnog praznika.

Razlika između usluga koje se smatraju hitnim intervencijama i onih, koje vodoinstalateri vrše u toku svog radnog vremena ogleda se samo u ceni i brzini izvršenja.

Hitne intervencije u svakom slučaju podrazumevaju drugačiji cenovnik u poređenju sa uobičajenim, a majstori nastoje da u tom slučaju otpušavanje sudopere Karaburma izvrše što je moguće pre.

Treba naglasiti i to da vodoinstalateri na osnovu stanja samog odvoda na sudoperi, odnosno njihove lične procene, na licu mesta odlučuju da li će tu uslugu da izvrše ručno ili uz korišćenje namenskih mašina.

 

Ručno otpušavanje sudopere Karaburma

Da bi vodoinstalateri mogli da donesu odluku o načinu na koji će u određenom objektu da izvrše otpušavanje sudopere Karaburma, neophodno je da posete taj objekat i da utvrde u kakvom se stanju odvod na sudoperi nalazi.

Potrebno je, isto tako i da se potrude da ustanove u kom delu cevi je došlo do problema, odnosno gde se nalazi čep koji ometa nesmetano oticanje vode iz sudopere.

Posle izvršene procene, a ako utvrde da se radi o relativno blagom zaprljanju, odnosno ako smatraju da je do formiranja čepa došlo u delu cevi, koji nije naročito udaljen od odvoda, oni će pokušati da otpušavanje sudopere Karaburma izvrše ručno. A to dalje znači da će ili uz pomoć vakum gume ili uz korišćenje ručne sajle nastojati da taj problem sa uspehom otklone.

Ukoliko im to ne bude pošlo za rukom, onda će primeniti drugačiju tehniku, koja podrazumeva da će morati da koriste specijalne alate, odnosno mašine, koje omogućavaju da otpušavanje sudopere Karaburma bude izvršeno pod pritiskom.

Mašinsko otpušavanje sudopere Karaburma

Kada se vrši odgušenje sudopere pod pritiskom, to znači da je pre toga vodoinstalater procenio da se radi o zaprljanju naročito velikog obima.

Isto tako se mašinsko otpušavanje sudopere Karaburma vrši u slučaju da je on prilikom procene stanja odvoda utvrdio da je čep, koji ometa njegovo funkcionisanje, formiran dublje u cevi, tako da mu ne može prići uz korišćenje ručne sajle, odnosno vakum gume.

U određenim slučajevima se događa da vodoinstalateri najpre pokušaju da ručno otklone konkretni problem, pa tek onda pribegavaju korišćenju namenskih mašina.

Ali ono što je najbitnije za klijente jeste da će vodoinstalater nakon provere stanja odvoda i utvrđivanja nivoa zaprljanja, odnosno lociranja čepa, svakako njima saopštiti na koji način planira da izvrši u tom slučaju otpušavanje sudopere Karaburma, kojom prilikom će ih informisati i o ceni konkretne usluge, kako ne bi bilo nikakve zabune.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com