OTPUŠAVANJE SUDOPERE SENJAK


S obzirom na to da u ponudi brojnih vodoinstalaterskih servisa postoje i takozvane hitne intervencije, to svi pojedinci u čijem prostoru je potrebno da bude izvršeno profesionalno otpušavanje sudopere Senjak ne bi trebalo uopšte da budu zabrinuti.

Čak ni ako do izlivanja vode iz sudopere bude došlo u toku večeri ili noći, odnosno bez obzira da li je radni dan, subota, nedelja ili možda neki državni praznik.

Vodoinstalateri koji nude usluge hitnih intervencija i ovu, ali i mnoge druge usluge, koja primarno imaju za cilj osposobljavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema za nesmetano funkcionisanje, će izaći na teren u najkraćem mogućem roku, kad god ih klijent bude kontaktirao.

Svakako da će na vreme obavestiti svakoga, ko je zainteresovan za otpušavanje sudopere Senjak prema principu hitnih intervencija, da se usluge u tom slučaju naplaćuju prema cenovniku, koji se neznatno razlikuje u odnosu na standardni, odnosno onaj koji će vodoinstalateri da primene u toku svog uobičajenog radnog vremena.

Ono što je najbitnije u takvim situacijama, ipak, jeste da će majstori nastojati da osposobe odvod na sudoperi za dalje korišćenje i da će se potruditi da to zaista učine u najkraćem mogućem roku, kad god im se klijenti budu obratili.

 

Kada se vrši ručno otpušavanje sudopere Senjak?

Obično mnoge klijente zanima na koji način će u njihovom životnom ili radnom prostoru da bude izvršeno profesionalno otpušavanje sudopere Senjak. Iako, istini za volju, to zapravo i nije naročito važno, koliko je važno da odvod na sudoperi bude što je moguće pre osposobljen za buduće korišćenje.

Uzevši u obzir da vodoinstalateri vrše ovu uslugu tek nakon što izvrše ličnu procenu stanja na terenu, to se podrazumeva da se sa klijentom moraju najpre dogovoriti oko toga kada će posetiti konkretni stan ili kuću, odnosno poslovni ili prostor bilo kakve druge namene.

Obaveza je vodoinstalatera, koji je angažovan da izvrši profesionalno otpušavanje sudopere Senjak, najpre da na licu mesta utvrdi da li je zaprljanje odvoda manjeg ili većeg obima. Potrebno je da tom prilikom, takođe, proceni gde se nalazi problematično mesto, to jest ono na kome je došlo do zagušenja i najverovatnije do formiranja čepa.

Ukoliko je vodoinstalater prilično siguran da je reč o zaprljanju manjeg obima, te ako prilikom procene utvrdi da je do formiranja čepa došlo u delu cevi, koji smatra lako dostupnim, on će najverovatnije da koristi ručnu sajlu ili vakum gumu, kada bude vršio otpušavanje sudopere Senjak.

U kojim situacijama se vrši mašinsko otpušavanje sudopere Senjak?

Iako mnogi vodoinstalateri odluku o tome da otpušavanje sudopere Senjak izvrše mašinski, odnosno uz korišćenje namenskih vozila, kada se odgušenje vrši pod pritiskom, donose tek ako su sasvim sigurni da je to najbolja opcija, nema sumnje da i u takvim situacijama oni moraju da izvrše procenu stanja odvoda.

Naime, bez obzira koja će biti njihova konačna odluka, odnosno na koji način će da pristupe otklanjanju ovog problema, vodoinstalateri su u obavezi da izađu na teren i da samostalno, na licu mesta izvrše procenu stanja odvoda i detektuju problematičbo mesto.

Budu li smatrali da se čep nalazi u delu cevi koji je dalje od odvoda, odnosno koji je teže dostupan, a stanje samog odvoda procene kao izuzetno zaprljano, sva je prilika da će izvršiti otpušavanje sudopere Senjak pod pritiskom, odnosno uz korišćenje namenskih mašina i vozila.

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com