Sifon sudopere propušta vodu


Ukoliko sifon sudopere propušta vodu, to može izazvati nekoliko problema. Najpre poplavu u kuhinji i širenje zaraze od otpadnih voda koja se može naći na pločicama kuhinje, što može biti problematično jer može dospeti u hranu.

Zato kada primetite da sifon curi, to se najpre događa zbog oštećenja sifona. Razlog za oštećenje i pucanje sfona može biti loš kvalitet ili dorajalost sifona.

Posebno je važno proveriti spojeve na sifonu, posebno spojeve između cevi i odvodnog sistema sudopere. Ukoliko je sifon oštećen možete ga zameniti.

Ukoliko vam ta intervencija izgleda komlikovano, pozovite naš vodoinstalaterski servis.

Naši vodoinstalateri će doneti rezervni sifon i zameniti ga novim funkcionalnim sifonom, tako da sudopera može normalno da funkcioniše.

Ukoliko ipak sumnjate da je došlo do zagušenja u sudoperi, što se takođe često dešava, naš vodoinstalaterski tim vam može i u tome pomoći. 

Vodoinstalater će pregledati kompletnu sudoperu i sve delove kako bi ustanovio da li negde dolazi do zastoja u sprovođenju vode od slivnika do kanalaizacije i zameniti sve sporne delove. Ukoliko je došlo do zagušenja potrebno je odrediti uzrok i način odgušenja.

Ono što je posebno važno jeste da naš vodoinstalaterski tim može uraditi sve vrste vodoinstalaterskih intervencija. Ne morate precizno znati koji je tačno problem kod sudopere, dovoljno je da objasnite simptome zagušenja i naš tim eksperata će definisati da li se radi o težem ili lakšem zagušenju i preduzet sve neophodne mere.

 

Mail za reklamacije: vodomen12@gmail.com | tijana.bosiocic96@gmail.com | mlaznicavoda@gmail.com